3H Model
3H Model

Lloyds Bank Lloyds Bank

Content-programma

Lloyds Bank benaderde ons met de uitdaging om een contentprogramma te ontwikkelen dat hen top-of-mind zou houden bij intermediairs en tegelijkertijd aantrekkelijk zou zijn voor talenten die ze willen aantrekken. Het doel was om de betrouwbare en innovatieve aard van Lloyds Bank te benadrukken met een duidelijke boodschap: “Samen bouwen aan de toekomst.” Dit weerspiegelt het vertrouwen dat consumenten, intermediairs en potentiële talenten kunnen hebben in Lloyds Bank om hun dromen en ambities waar te maken.

Strategie

Onze strategie was gebaseerd op het 3H-model (Hero, Hub, Hygiene) om een gelaagd contentprogramma te creëren dat verschillende doelen bedient. We wilden een indrukwekkende en inspirerende boodschap overbrengen, maar ook praktische en informatieve content bieden die relevant is voor de doelgroep. We ontwikkelden een mix van hero-content voor maximale impact, hub-content voor diepere engagement en hygiene-content voor regelmatige interactie en informatieverstrekking.

Concept

Het concept “Samen bouwen aan de toekomst” werd vertaald naar content die laat zien hoe consumenten, intermediairs en talenten kunnen bouwen op Lloyds Bank. Voor consumenten betekent dit dat hun droomhuis realiteit kan worden, voor intermediairs dat ze kunnen rekenen op de beste ondersteuning en producten van Lloyds Bank, en voor talenten dat ze kunnen bijdragen aan een toekomstgericht bedrijf.

Content

Voor de hero-laag creëerden we een indrukwekkende video waarin intermediairs en potentiële talenten laten zien hoe ze kunnen bouwen op Lloyds Bank. Verschillende medewerkers van Lloyds Bank vertellen hoe ze klaar staan voor de intermediairs en hun toekomst, terwijl ze bouwstenen plaatsen die uiteindelijk het logo van Lloyds Bank vormen. In de hub-laag produceerden we zes video’s gericht op intermediairs. In elke video lost een medewerker een Rubik’s Cube op, een symbool voor de bouwstenen die Lloyds Bank biedt. Tijdens het oplossen van de Rubik’s Cube legt de medewerker uit hoe Lloyds Bank oplossingen biedt voor specifieke uitdagingen waarmee consumenten naar de intermediairs komen. Bijvoorbeeld, een medewerker legt uit welke mogelijkheden Lloyds Bank biedt voor het verduurzamen van woningen.
Voor de hygiene-laag ontwikkelden we verschillende formats:
– Feit en fabel schuifpuzzel: Een geanimeerde visual waarbij een schuifpuzzel (symbool voor bouwsteen) de oplossing biedt voor een stelling, om duidelijkheid te scheppen over veelvoorkomende vragen en misvattingen.
– Verhelderend verhaal: Visuals opgebouwd uit grove pixels die langzaam verschuiven naar kraakheldere pixels, waarin een nuttige tip voor intermediairs wordt verwerkt, om de transparantie en duidelijkheid van Lloyds Bank te benadrukken.
– Bouwsteen gezocht: Een opvallende visual waarin een medewerker met een bouwsteen op het gezicht te zien is, om aandacht te vragen voor het vinden van nieuw talent.

Lloyds Bank

Resultaten.

De implementatie van ons contentprogramma heeft geleid tot significante resultaten. Lloyds Bank zag een toename in merkbekendheid en betrokkenheid onder intermediairs. De hero-video’s werden veelvuldig gedeeld en zorgden voor een sterke visuele herkenning van het merk. De hub-video’s hielpen intermediairs om praktische oplossingen beter te begrijpen en toe te passen, wat leidde tot een stijging in klanttevredenheid en -loyaliteit. De hygiene-content zorgde voor constante interactie en versterkte de band tussen Lloyds Bank en haar intermediairs. Bovendien heeft het “Bouwsteen gezocht”-format bijgedragen aan een hogere instroom van gekwalificeerd talent, wat essentieel is voor de toekomstige groei en ontwikkeling van Lloyds Bank. Met deze strategie en contentaanpak heeft Lloyds Bank zich gepositioneerd als een betrouwbare en innovatieve partner, klaar om samen met consumenten, intermediairs en talenten aan een solide toekomst te bouwen.

Meer van Snip Snap.