Long Form Content
Long Form Content
Aflevering6-Open-Einde-Monuta-uitvaartkeuzes bespreekbaar maken

Monuta Monuta

Online serie Open Einde.

uitvaartkeuzes bespreekbaar maken

Voor deze webserie, ontwikkeld in samenwerking met Monuta, hebben we een bewustwordingscampagne opgezet gericht op het open bespreken van uitvaartkeuzes. Dit onderwerp wordt vaak vermeden totdat het onvermijdelijk is, maar ons doel was om mensen te informeren en te inspireren om proactief na te denken over hun uitvaartwensen. Zo kunnen zij hun keuzes in alle rust en met een goed geïnformeerde blik maken.

Strategie: een empathische aanpak

Onze strategie was gericht op het creëren van een toegankelijke en empathische online serie die kijkers aanspreekt door middel van persoonlijke verhalen en professionele inzichten. We wilden het onderwerp ‘uitvaart’ ontdoen van de somberheid en het presenteren als een natuurlijk onderdeel van het leven waarover nagedacht mag worden. Hierbij ging presentatrice Ciana Mayam samen met uitvaartverzorger Tommy op pad. Zonder enige voorkennis van het onderwerp stelde Ciana pure vragen, waardoor het onderwerp en de boodschap laagdrempelig en benaderbaar bleven. Met het uiteindelijke doel dat Ciana, in de laatste aflevering, naar haar eigen uitvaart gaat.

 

uitvaartkeuzes bespreekbaar maken

Concept: Open over uitvaartmogelijkheden

Het concept van de serie draait om de ‘onwetende’ presentatrice die samen met een ervaren uitvaartverzorger verschillende aspecten van het uitvaartproces verkent. In elke aflevering ontdekken ze diverse keuzes en mogelijkheden rondom uitvaarten. Dit varieert van de keuze van de kist, bloemen en muziek tot alternatieve uitvaartmogelijkheden zoals een natuurbegraafplaats en een schimmelurn.

De serie is opgebouwd uit verschillende afleveringen, elk met een specifiek thema dat een belangrijk aspect van de uitvaart belicht. Hierdoor hebben we een serie gecreëerd die zowel informatief als ontroerend en puur is. De opzet is erop gericht om de kijker aan het denken te zetten over hun eigen uitvaartwensen en hen te inspireren om deze gesprekken aan te gaan met hun naasten.

Monuta

Resultaten.

Het open en eerlijke karakter van de afleveringen heeft ons in staat gesteld een brede kijkersgroep te bereiken die anders wellicht niet zo snel over dit onderwerp had nagedacht. Veel kijkers waardeerden de serie, zoals bleek uit de positieve feedback en betrokkenheid op sociale media.

Een direct resultaat van de serie was een opmerkelijke stijging in het aantal nieuwe verzekerden bij Monuta. De serie heeft niet alleen bijgedragen aan een verhoogde bewustwording, maar heeft ook praktische resultaten opgeleverd in de vorm van nieuwe klanten die hun uitvaartwensen tijdig en goed gedocumenteerd wilden vastleggen.

Meer van Snip Snap.